Mandaly zaznamenané v Červené knize na straně 80 – 98 nakreslil Jung v průběhu svého individuačního procesu a byly mu „každodenními fotografiemi“ stavu jeho duše či Bytostného Já. Na těchto mandalách můžeme sledovat graficky vyobrazené koncepty Jungovy analytické psychologie, téma střetnutí se s nevědomím. Přednáška bude hovořit o těchto souvislostech, jakož jeho souvislostech s osobním životech Junga a dobou, ve které vznikaly jeho teorie.


Mandaly z Červené knihy

Série mandal C. G. Junga s komentářem. Najdete v nich střetnutí se s temnotou nevědomí, hvězdu naděje i nové zrození. K dispozici ve formě karet k zakoupení

Mandala 19

Průvodce duševní krizí – Obrazy mandal i s textem, jakož i obrazy Splendor Solis a další jsou pro zájemce k mání ve středisku Psychopompos.

Mandala 18

Průvodce duševní krizí – Obrazy mandal i s textem, jakož i obrazy Splendor Solis a další jsou pro zájemce k mání ve středisku Psychopompos.