Skupinová práce se sny pomocí Symbolických konstelací umožní účastníkům vyladit se na jejich vnitřní, snový svět. Seminář je možné navštěvovat opakovaně a nepravidelně, např. když máte nějaký významný sen nebo když se vám prostě chce.

 • Délka semináře: obvykle 4,5 hodin
 • Počet účastníků: 6 – 12
 • Cena: 800 Kč
 • Průběh semináře (může se měnit dle aktuálních potřeb):
 • Zběžné seznámení se se sny tak, aby si každý našel své místo a návaznost se sousedními sny pro smysluplnou a ucelenou společnou kresbu
 • Společná kresba snů spolu se spontánními popisy toho, co kdo kreslí
 • Usebrání se nad společnou kresbou a stručné upřesňování toho, co je nakresleno
 • Každý účastník umístí svůj předmětný symbol na kresbu
 • Rozbor snu, kde se sešlo nejvíce předmětných symbolů
 • Postupné přemisťování předmětných symbolů a rozbory dalších snů (obvykle se proberou cca 3 sny)
 • Reflexe své cesty po Ostrově snivců a vystoupivších témat

Nejbližší termíny semináře

Články nenalezeny


Žádné nadcházející události