Translation in progress, we apologise for the inconvenience

Smysl workshopů pořádaných ve středisku Psychopompos tkví ve spojení obsahu semináře tvořeného tématy účastníků, které vycházející z jejich životních příběhů a zkušeností, s technikou dávající těmto tématům formu a rámec, a s psychologickou teorií umožňující hlubší porozumění a racionální zpracování. Tímto způsobem má každý účastník semináře možnost své téma prožít na všech úrovních své existence.

Symbolické konstelace

Kurz symbolických konstelací, v jehož rámci se pomocí této metody seznámíte s vybranými koncepty jungiánské psychologie a dalšími tématy, které je vhodné brát v potaz při používání techniky Symbolických konstelací. Kurz je koncipován na rok, workshopy probíhají jednou měsíčně kromě prázdnin (pozn. lze absolvovat i jednotlivé semináře). Do kurzu se lze přihlásit s motivací sebepoznání a osobního rozvoje nebo s motivací naučení se používat techniku Symbolických konstelací. V tomto druhém případě je možné kurz vnímat jako doplňující a rozšiřující kurz k psychoterapeutickému výcviku nebo jako doplněk k již zaběhnuté praxi podobného ražení.

Workshop práce se sny

Skupinová práce se sny pomocí Symbolických konstelací umožní účastníkům vyladit se na jejich vnitřní, snový svět. Seminář je možné navštěvovat opakovaně a nepravidelně, např. když máte nějaký významný sen nebo když se vám prostě chce.

S pohlednicemi, které se vracejí pravidelným účastníkům seminářů v Psychopompu, retrospektivní cesta na volné téma. Semináře se mohou zúčastnit i nově příchozí.
Zážitkový seminář vycházejí z analytické psychologie Carla Gustava Junga a zahrnují v sobě techniky práce s předmětnými symboly, práce s obrazem, s pohlednicemi, sand-play (pískoviště), ale i techniky rodinných či systemických konstelací Berta Hellingera a další. Pomocí této techniky můžeme symbolicky vyjádřit svůj život a jednotlivé jeho aspekty.

Mundus Imaginalis

Račte se ponořit do světa imaginace (mundus imaginalis)! Pomocí autorské techniky nesoucí název Symbolické konstelace se rázem ocitnete v „mateřské školce pro dospělé“. Ale nebojte se dětinské regrese! Tvořivá hra vám umožní rozvinout vaše osobní zdroje, vlohy a potenciality.  Možná objevíte i nové zdroje, o kterých ani netušíte. Nechte rozvinout svou „božskou harfistku“! Budeme odkrývat nánosy tohoto světa, jako při hře „mikádo“, abyste odhalili klenot, který je pod nimi ukryt. Tím klenotem je vaše „bytostné Já“. To vám umožní nahlédnout a řešit problémy vašeho současného života v souladu s vaší přirozenou podstatou a aktuální životní fází.

Splendor Solis

Cesta alchymistickým dílem Solomona Trismosina,
spojování vnitřních obrazů s alchymickým procesem. Zážitkový seminář s využitím Symbolických konstelací pro seznámení se s alchymickým dílem Salomona Trismosina ze 16. stol. V autorské interpretaci Martina Skály odkazující na proces transcendence popsaný Carlem Gustavem Jungem. Seminář nabízí hlubší porozumění životnímu příběhu účastníků, jejich životní cestě, osobnímu mýtu či metafoře.

Červená kniha

hledání paralel mezi zkušeností se střetnutí se s nevědomím Carla Gustava Junga a osobními zkušenostmi účastníků semináře

Zážitkový seminář, kde ve formě imaginací budou prezentovány vybrané představy zachycené v Červené knize, následně se imaginace účastníků porovnají s představami Junga a v diskuzi se zaměříme na to, jakým způsobem žijí pojmy analytické psychologie v duši každého z nás a pokusíme se formulovat svou vlastní psychologii podobně, jak to činil Jung vycházeje ze svých představ.

Mandaly

Mandaly zaznamenané v Červené knize na straně 80 – 98 nakreslil Jung v průběhu svého individuačního procesu a byly mu „každodenními fotografiemi“ stavu jeho duše či Bytostného Já. Na těchto mandalách můžeme sledovat graficky vyobrazené koncepty Jungovy analytické psychologie, téma střetnutí se s nevědomím. Přednáška bude hovořit o těchto souvislostech, jakož jeho souvislostech s osobním životech Junga a dobou, ve které vznikaly jeho teorie.