Ve středisku Psychopompos probíhají různé akce, od pravidelné četby u vybraného čaje, přes diskuse k filmům, až po přednášky, semináře a workshopy.

Pravidelné akce:

Četba z…
C. G. Junga

Výbor VI. – Představy spásy v alchymii
Četba a diskuse s Martinem Skálou

Alchymie_1

Otevřená účast

Četba úryvku z knihy a debata o přečteném v poklidném duchu s vybraným čajem. Přijít můžete bez vyzvání a přihlášení, jen si prosím zkontrolujte aktuální konání četby v kalendáři.

Vybrané úterky v čase 17:15 – 18:15
Vstupné 100 Kč

NENÍ TŘEBA SE PŘIHLAŠOVAT

Žádné nadcházející události


Workshop
Práce se Sny

Sebezkušenostní workshop práce se sny pod vedením Martina Skály

Momentálně uzavřená skupina

Za použití arteterapeutických technik a práce s výtvarnými prostředky budou účastníci workshopu moci procházet svými sny pod vedením jungiánského, anlytickopsychologického směru. Nad sny se pozastavíme a pokusíme se zasadit často extravagantní styl do reality našeho života.  

Tento význam se na semináři budeme snažit rozvinout, vyjádřit ho pomocí různých arte technik a dát ho do souvislosti s dalšími našimi představami, sny a mýty.

Na semináři budeme cestovat pod povrchem a věnovat se především snům a fantaziím, které člověka spontánně napadají, anebo které si nechává např. „běžet před usnutím“ apod. Tyto fantazie se často zdají být jednoduché nebo povrchní, ale to je většinou proto, že přehlížíme jejich symbolický význam. 

Vybrané pátky dle kalendáře, zpravidla 14:00 – 18:30
Cena 1000 Kč  
PŘIHLÁŠENÍ:

info@psychopompos.cz, Facebook, 605 254 265

Nejbližší termíny workshopu

Žádné nadcházející události

Cesta obrazy
Splendor Solis

Cestou alchymickým procesem transformace duše Vás provede Martin Skála

Splendor Solis

Řada autorských přednášek

Splendor Solis je alchymické dílo ze 16. století jehož autorem je Solomon Trismosin sestává z 22 obrazů. Přednáška se bude věnovat interpretaci jednotlivého obrazu série Splendor Solis. Tyto obrazy lze obdobně jako tarotové karty použít k symbolickému vyjádření životní situace, zvratů, cesty života a překážek na ní. Účastníci semináře si budou moci pořídit své vlastní karty s těmito obrazy a na přednáškách získají dovednost jak je využívat ve svém životě.

Vybrané úterky či středy cca 1x měsíčně od 19:00 do cca 21:00
Vstupné 250 Kč

NENÍ TŘEBA SE PŘIHLAŠOVAT

Žádné nadcházející události


Další workshopy, například na témata, která jsou uvedena na vlastní záložce

Smysl workshopů pořádaných ve středisku Psychopompos tkví ve spojení obsahu semináře tvořeného tématy účastníků, které vycházející z jejich životních příběhů a zkušeností, s technikou dávající těmto tématům formu a rámec, a s psychologickou teorií umožňující hlubší porozumění a racionální zpracování. Tímto způsobem má každý účastník semináře možnost své téma prožít na všech úrovních své existence.