Využití alchymických obrazů v duchu analytické psychologie C. G. Junga

Semináře

Cesta alchymistickým dílem Solomona Trismosina, spojování vnitřních obrazů s alchymickým procesem.

Splendor Solis je alchymické dílo ze 16. století jehož autorem je Solomon Trismosin sestává z 22 obrazů . Seminář se bude věnovat interpretaci jednotlivých obrazů série Splendor Solis a které lze obdobně jako tarotové karty použít k symbolickému vyjádření životní situace, zvratů, cesty života a překážek na ní. Účastníci semináře si budou moci pořídit své vlastní karty s těmito obrazy a na semináři získají dovednost jak je využívat ve svém životě.


Workshop

Hlubinná psychologie a další duchovní přístupy pro to nejjemnější vyladění přístupu k člověku:

Jedná se Workshop s využitím Symbolických konstelací pro seznámení se s alchymickým dílem Salomona Trismosina ze 16. století. V autorské interpretaci Martina Skály odkazující na proces transcendence popsaný Carlem Gustavem Jungem. Seminář nabízí hlubší porozumění životnímu příběhu účastníků, jejich životní cestě, osobnímu mýtu či metafoře.

Účastníci workshopu touto cestou mohou pracovat s tématy týkajícími se oblastem:

 • Komunikace
 • Porozumění světu a vlastnímu životu v něm
 • Studium, práce, zaměstnání, povolání
 • Vztahy
 • Vnitřní konflikt, vnitřní dialog
 • Změna životních návyků
 • Sebepoznání a naplněný život
 • Překonávání životních překážek
 • Všestranný rozvoj osobnosti
 • Porozumění vnitřním procesů
 • Objevení skrytých talentů a jejich rozvoj
 • Osvobození se od předpojatostí, uvolnění blokací a zábran
 • Nazření svého života v novém světle Splendor Solis

S obrazy Splendor Solis získáte nástroj k hlubšímu porozumění důležitým životním otázkám. Získáte větší schopnost vyrovnat se s těžkostmi, na které v životě narážíte. Prastará zkušenost vám umožní nový pohled na aktuální i opakující se problémy, a dá možnost hlouběji porozumět jejich smyslu, a tomu, proč se s nimi na své životní cestě setkáváte.

 • Délka workshopu: obvykle 2-3 dny
 • Počet účastníků: 12 – 18
 • Cena: 3000 Kč
 • Forma workshopu: Adaptace Symbolických konstelací

V rámci workshopu se můžete za speciální cenu zakoupit obrazy Splendor Solis, které jsou k prodeji i samostatně

Sada obrazů vám může pomoci při řešení zásadních životních otázek a problémů.

Obrazy, které používáme, vychází z Britské knihovny