Nadcházející akce

Workshop Práce se sny
Termín: 5.10. od 14:00 do 18:30  | Sebezkušenostní workshop práce se sny pod vedením Martina Skály  | Za použití arteterapeutických technik a práce s výtvarnými prostředky budou...
Více informací "Workshop Práce se sny"
Workshop Mandaly Červené knihy
Víkend 14.-16.9., v pátek od 17:00   | Víkendový seminář pod vedením Martina Skály | Cena 2000 Kč | PŘIHLÁŠENÍ NA info@psychopompos.cz  na Facebooku nebo na...
Více informací "Workshop Mandaly Červené knihy"
Večer s obrazy Jungových pacientů
Večer s obrazy Jungových pacientů | Úterý 18.9. od 18:45  | Ukázka obrázků s moderovanou diskusí. Neformální pokračování z oslavy Jungových narozenin v červenci | Vstupné...
Více informací "Večer s obrazy Jungových pacientů"

Středisko hlubinné Psychologie Psychopompos

Stránky jsou nyní v přestavbě, děkujeme za pochopení

Aktuální kalendář

aktuální přehled akcí a termínů analýzy

Velký kalendář naleznete zde

Novinka
Máme nové webové stránky, stále však ještě v přestavbě. Věříme, že nakonec budou přívětivější a aktuálnější
více informací "Novinka"

Workshopy

Smysl workshopů pořádaných ve středisku Psychopompos tkví ve spojení obsahu semináře tvořeného tématy účastníků, které vycházející z jejich životních příběhů a zkušeností, s technikou dávající těmto tématům formu a rámec, a s psychologickou teorií umožňující hlubší porozumění a racionální zpracování. Tímto způsobem má každý účastník semináře možnost své téma prožít na všech úrovních své existence.

Symbolické konstelace

Kurz symbolických konstelací, v jehož rámci se pomocí této metody seznámíte s vybranými koncepty jungiánské psychologie a dalšími tématy, které je vhodné brát v potaz při používání techniky Symbolických konstelací. Kurz je koncipován na rok, workshopy probíhají jednou měsíčně kromě prázdnin (pozn. lze absolvovat i jednotlivé semináře). Do kurzu se lze přihlásit s motivací sebepoznání a osobního rozvoje nebo s motivací naučení se používat techniku Symbolických konstelací. V tomto druhém případě je možné kurz vnímat jako doplňující a rozšiřující kurz k psychoterapeutickému výcviku nebo jako doplněk k již zaběhnuté praxi podobného ražení.

Workshop práce se sny

Skupinová práce se sny pomocí Symbolických konstelací umožní účastníkům vyladit se na jejich vnitřní, snový svět. Seminář je možné navštěvovat opakovaně a nepravidelně, např. když máte nějaký významný sen nebo když se vám prostě chce.

S pohlednicemi, které se vracejí pravidelným účastníkům seminářů v Psychopompu, retrospektivní cesta na volné téma. Semináře se mohou zúčastnit i nově příchozí

Zážitkový seminář vycházejí z analytické psychologie Carla Gustava Junga a zahrnují v sobě techniky práce s předmětnými symboly, práce s obrazem, s pohlednicemi, sand-play (pískoviště), ale i techniky rodinných či systemických konstelací Berta Hellingera a další. Pomocí této techniky můžeme symbolicky vyjádřit svůj život a jednotlivé jeho aspekty.

Mundus Imaginalis

Račte se ponořit do světa imaginace (mundus imaginalis)! Pomocí autorské techniky nesoucí název Symbolické konstelace se rázem ocitnete v „mateřské školce pro dospělé“. Ale nebojte se dětinské regrese! Tvořivá hra vám umožní rozvinout vaše osobní zdroje, vlohy a potenciality.  Možná objevíte i nové zdroje, o kterých ani netušíte. Nechte rozvinout svou „božskou harfistku“! Budeme odkrývat nánosy tohoto světa, jako při hře „mikádo“, abyste odhalili klenot, který je pod nimi ukryt. Tím klenotem je vaše „bytostné Já“. To vám umožní nahlédnout a řešit problémy vašeho současného života v souladu s vaší přirozenou podstatou a aktuální životní fází.

Splendor Solis

Cesta alchymistickým dílem Solomona Trismosina, spojování vnitřních obrazů s alchymickým procesem

Zážitkový seminář s využitím Symbolických konstelací pro seznámení se s alchymickým dílem Salomona Trismosina ze 16. stol. V autorské interpretaci Martina Skály odkazující na proces transcendence popsaný Carlem Gustavem Jungem. Seminář nabízí hlubší porozumění životnímu příběhu účastníků, jejich životní cestě, osobnímu mýtu či metafoře.

Červená kniha

hledání paralel mezi zkušeností se střetnutí se s nevědomím Carla Gustava Junga a osobními zkušenostmi účastníků semináře

Zážitkový seminář, kde ve formě imaginací budou prezentovány vybrané představy zachycené v Červené knize, následně se imaginace účastníků porovnají s představami Junga a v diskuzi se zaměříme na to, jakým způsobem žijí pojmy analytické psychologie v duši každého z nás a pokusíme se formulovat svou vlastní psychologii podobně, jak to činil Jung vycházeje ze svých představ.

Mandaly

Mandaly zaznamenané v Červené knize na straně 80 – 98 nakreslil Jung v průběhu svého individuačního procesu a byly mu „každodenními fotografiemi“ stavu jeho duše či Bytostného Já. Na těchto mandalách můžeme sledovat graficky vyobrazené koncepty Jungovy analytické psychologie, téma střetnutí se s nevědomím. Přednáška bude hovořit o těchto souvislostech, jakož jeho souvislostech s osobním životech Junga a dobou, ve které vznikaly jeho teorie.

Středisko hlubinné psychologie Psychopompos se zaměřuje na témata spojená s psychologií Carla Gustava Junga. Organizujeme sebezkušenostní semináře, přednášky na jungiánská témata, četbu odborné literatury, diskusi nad obrazy a filmy. Všemu dění je pojítkem Carl Gustav Jung, jeho psychologické výklady, přístup a otevřenost různým možnostem výkladu nebo představám. Při použití imaginativních technik je jediným omezením vaše představivost. Záleží na vašem podvědomí, kam až vás dokáže zavést.

 

U většiny akcí se setkáte se zakladatelem střediska, jungovským analytikem, Martinem Skálou. Pod jeho vedením také v tuto chvíli probíhá většina akcí v našem Středisku hlubinné psychologie Psychopompos. Martin Skála vede individuální psychologické konzultace a analýza, skupinová sezení, supervize. Zároveň však rozšiřuje povědomí o analytické psychologii, právě formou zážitkových seminářů, teoretickými přednáškami, ve kterých si najde své jak odborná veřejnost, tak i laik, který na o jungiánské teorie spíše teprve narazil a rád by se dozvěděl více.

Formou víkendových workshopů nebo kratších seminářů během týdne, se Martin Skála věnuje hlavně tématům, jako jsou sny, imaginace, mandaly, Červená kniha C. G. Junga. V neposlední řadě pak alchymistickým dílům, na která hlubinná psychologie nezapomíná a naopak se k nim vrací v době, kdy už mnohým nepřišla aktuální.

 

Středisko má k dispozici také rozsáhlou knihovnu, která obsahuje jak knihy na téma hlubinná psychologie, obecná psychologie, ale i mnoho filozoficky zaměřených titulů a dalších knih. Knihovna je i v dnešní digitální době jedinečným zdrojem vědomostí, protože mnohé tituly nebyly nebyly vydány v českém jazyce. Hlubinná psychologie jako taková ještě daleko více samotným svým duchem podporuje důležitost knihy papírové. Proto v naší knihovně nabízíme také prodej knih nakladatelství Emitos, Portál a Malvern .

K dispozici jsou i rozličné texty a prezentace Martina Skály, zpravidla však již v podobě digitální.

O nás

Analyticko-psychologická praxe Martina Skály, individuální a skupinová analýza a supervize. Dále také zážitkové semináře, workshopy a přednášky z oboru psychologie, převážně směřující k hlubinné psychologii dle C. G. Junga

 

Středisko Psychopompos

Růžová 970/7
Praha 1
110 00
info@psychopompos.cz

www.psychopompos.cz

IČ:75892570
Číslo účtu: 2106675523/2700

 

Mgr. Martin Skála

Analytický psycholog
+420 604 94 97 96
martin.skala@psychopompos.cz

 

Tomáš Mittelbach
Správce, asistent Martina Skály, hlídání dětí

+420 605 254 265
info@psychopompos.cz

 

Středisko má bezbariérový přístup

Napište nám snadno a rychle: